RÅDGIVNING

Indvandrer Kvindecentret tilbyder socialfaglig og juridisk rådgivning. Formålet er at yde hjælp til selvhjælp. Emner kan spænde bredt fra fx privatøkonomi til retshjælp.

Indvandrer Kvindecentret tilbyder både socialfaglig og juridisk rådgivning og vejledning. Formålet er altid at yde hjælp til selvhjælp.

 

 

 

 


Læs mere om personlig rådgivning

NETVÆRK OG LÆRING

Indvandrer Kvindecentret fungerer som et netværk, hvor kvinder og børn mødes, lærer og udveksler viden og erfaringer. Vi tilbyder bl.a. lektiehjælp, danskstøtte og jobrådgivning.

Indvandrer Kvindecentret fungerer som et netværk, hvor kvinder og børn mødes, lærer og udveksler viden og erfaringer. Vi tilbyder bl.a. lektiehjælp, danskstøtte og jobrådgivning.

 

 

 

 


Læs mere om netværk

SOCIALØKONOMI

Mad nedbryder barrierer og samler mennesker på tværs af kulturer og sprog. Derfor har mad også altid været et centralt omdrejningspunkt i Indvandrer Kvindecentret.

Mad nedbryder barrierer og samler mennesker på tværs af kulturer og sprog. Derfor har mad også altid været et centralt omdrejningspunkt i Indvandrer Kvindecentret. Og derfor var det også helt naturligt at gøre mad til forretningsgrundlaget for centrets socialøkonomiske virksomhed – Send Flere Krydderier.

Læs mere om socialøkonomi

ULIGHED I SUNDHED

Den sociale ulighed i sundhed er stor. Gennem sundhedstjek, motion og kost understøtter  Indvandrer Kvindecentret kvinder og deres familier i bedre trivsel og en sundere hverdag.

Sundhedstjek billede

Læs mere om ulighed i sundhed

 

BLIV MEDLEM

Foto er et af mentorparrets fælles interesser. De har selv stået for dette foto. Fra Indvandrer Kvindecentrets årsberetning 2016.For 200 kr. om året kan du blive støttemedlem af Indvandrer Kvindecentret. Som støttemedlem kan du stemme til vores generalforsamlinger og stille op til bestyrelsen.  Desuden vil du modtage Indvandrer Kvindecentrets nyhedsbreve om vores aktiviteter og indsatser og modtage invitationer til særlige arrangementer. 

Er du interesseret i at være medlem, så send en mail til info@i-kc.dk mærket 'Støttemedlem'. Husk at oplyse navn, adresse og telefon.

Du kan også vælge at give et engangsbidrag og indsætte et beløb på Indvandrer Kvindecentrets konto i Merkur bank. reg. nr. 8401 konto nr. 1132168. Tak for din støtte!

BLIV FRIVILLIG

Frivillig - børn 2Frivillige er altafgørende for Indvandrer Kvindecentrets arbejde, og der er masser af muligheder for at være med. Du kan fx være frivillig i lektiecaféerne for både børn, unge og voksne, være mentor for en kvinde eller en ung dreng; hjælpe med computerhjælp, jobrådgivning eller juridisk rådgivning. Du kan deltage på mange forskellige måder og i det omfang som passer dig. 

Hvis du har lyst til at være med, så kan du kontakte Maria Vangkilde for mere information på mv@i-kc.dk eller læse mere om, hvilke fantastiske opgaver, som de mere end 180 frivillige løfter i Indvandrer Kvindecentret. klik her 

INDVANDRER KVINDECENTRET TAKKER ALLE VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG ALLE DER GØR VORES AKTIVITETER OG INDSATSER MULIGE

Aase og Ejnar Danielsens Fond • ASAP Design • Augustinus Fonden • Blågårdsgade skole • Børnefamiliecenteret København • Børns voksenvenner • Daghøjskolen for indvandrer kvinder • Dansk flygtningehjælp • Den boligsociale helhedsplan Husum •  Den Kriminalpræventive Afdeling • Det sociale vækstprogram •  Direktør K. Steinmanns Fond • Direktør Werner Richter og hustrus Legat • DIIS• Edrington fonden • Erik Thunes Legat 1954 • Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat • Frederik og Emma Kraghs Mindelegat  FAKTI • FødevareBanken • Giro 413 • Gladsaxe Hovedbibliotek • Grete og Sigurd Pedersens Fond • Handicapcenteret • Holberg Skole • Holmbladsgadekvarterets Helhedsplan • Hothers Plads og Boligsocial helhedsplan • Hotspot Nørrebro • Husum Bibliotek & Medborgercenter • Integrations- og beskæftigelsesministeriet • Jylland Postens Fond • Kjeld Andersen og hustrus Ebba Andersen, født Kielbergs Legat • Knud og Dagny Andresens Fond • Kofoed Skole • Kooperationen • Kringlebakken • Københavns Kommune • Københavns Lokale Beskæftigelsesråd • Lauritzen Fonden • Lippmann Fonden• Lundehus skole • Margrethegaardens Legat • Metro schrøder Fonden • NOOR • Nordea-fonden • Nørrebros Lokalebeskæftigelsesråd • Nørrebro Lokaludvalg • OAK Foundation, Denmark • Odd Fellow Ordens Børnefond ad 1994 • Operate • Politiken•Fonden •  Projektbasen og kvindecafeen Mosaik • PPR Nørrebro • Rockwool Fonden • Rørkærfonden • Salam Film & Dialog •  Solar Fonden af 1978 • Sundholmskvarterets Helhedsplan • Sydhavn bibliotek • Søren Wiuff • TrygFonden • Villum Fonden • VINK • Velux Fonden • Zonta Frederiksberg