FLERE SUNDE FÆLLESSKABER OVER HELE LANDET

I tæt samarbejde med minoritetsetniske foreninger landet over, vil Indvandrer Kvindecentret øge den generelle sundhed blandt minoritetsetniske danskere igennem partnerskabsprojektet ’Sunde Fællesskaber’.

TRYGHED SKABER MULIGHED FOR FORANDRING
’Sunde Fællesskaber’ skal både opbygge viden om sundhed og bygge bro til de sundhedstilbud, der allerede eksisterer. Derfor spiller det en central rolle, at projektet bliver lokalt forankret.

”Vi tager udgangspunkt i samarbejdet med de lokale foreninger og de fællesskaber, der allerede er etableret, fordi det er her, folk føler sig trygge. Her er der for alvor potentiale til at skabe et tillidsfuldt rum for forandring og dermed sundere liv og bedre trivsel.” fortæller Mirka Mozer, direktør i Indvandrer Kvindecentret.

Af den grund er det også vigtigt, at foreningerne og deres medlemmer føler ejerskab over projektet og selv er med til at definere, hvilke aktiviteter de vil implementere for at fremme sundheden i deres lokalområde.

ET STÆRKT SAMARBEJDE
”Vi håber, at mange foreninger, frivillige og offentlige sundhedstilbud vil tilslutte sig arbejdet sammen med Indvandrer Kvindecentret. Der er brug for samarbejder på tværs for at øge målgruppens trivsel og viden om sundhed, kost og motion.”  Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Og interessen er allerede stor. Indtil videre har Indvandrer Kvindecentret indgået partnerskabsaftaler med foreninger over hele landet, lige fra Næstved til Aalborg. Og sundhedsaktiviteterne spænder bredt og tæller bl.a. cykelkurser, yoga, sundhedstjek hos frivillige sygeplejesker, oplæg om mental sundhed, fitness og svømmekurser for både mænd og kvinder.

STORT ENGAGEMENT I PROJEKTET
En af de foreninger, der allerede er en del af projektet Sunde Fællesskaber er SAHAN, en somalisk forening i Odense. Med stor opbakning fra kvinderne i foreningen, har de udviklet et sundhedsforløb, hvor de mødes to gange ugentligt i 40 uger. Her dyrker de motion, laver og taler om sund mad og deltager i et gruppeforløb om mental sundhed.

Hodan Farrah på 55 år er et af medlemmerne i SAHAN, som deltager i sundhedsforløbet. Hun fortæller: ”Jeg er meget glad for vores gymnastik. Min krop er blevet gammel, og det gør meget ondt at gå til gymnastik. Jeg kunne ikke komme op af min seng, da vi startede, så min datter kom forbi for at hjælpe mig”. Hun griner og fortæller videre ”Min sukkersyge gør, at jeg altid er bange for at blive syg, så vores program giver mig et godt humør, og så glæder jeg mig til at være sammen med de andre kvinder på holdet. Vi spiser sammen, mens vi taler om gymnastik og alle vores sygdomme”.

BEHOV FOR ØGET SUNDHED
Undersøgelser viser, at uligheden på sundhedsområdet er stigende, og at særligt minoritetsetniske danskere er udsatte. Det skyldes bl.a. strukturelle barrierer som sprog, tilgængelig viden om sundhed samt forståelse af det danske samfundssystem, hvilket mindsker adgangen til lige og kvalitetsfuld forebyggelse og behandling[1].

Mirka Mozer glæder sig derfor over støtten til at brede ’Sunde Fællesskaber’ ud over landet. Hun fortæller: ”Vi har høje forventninger til dette projekt, og vi er ekstremt glade for Nordea-fondens støtte, som betyder, at vi over de næste år, sammen med de minoritetsetniske foreninger, kan arbejde intensivt på at reducere uligheden i sundhed.”

Projektet ”Sunde Fællesskaber” løber over 36 måneder og har modtaget 3.481.770,- i støtte fra Nordea-fonden.

[1] SULIM 2016 https://sulim.ku.dk/dansk/bokse/links/SULIM_Rapport2016.pdf

 


 

Kontakt

Kontaktpersoner
Mirka Mozer
Direktør
mm@i-kc.dk

Louise Kjær
Projektleder, Sunde Fællesskaber
lk@i-kc.dk
4195 3154