Mentorordning for piger

Mentorordning for piger

Indvandrer Kvindecentret har opstartet et mentorkorps for unge piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund, da der tegner sig et klart billede af, at disse unge har brug for støtte i retning af uddannelse samt fritids- og ungdomsliv. En stor del af de unge mangler aktive og meningsfulde aktiviteter i deres hverdag, flere føler sig splittet mellem to kulturer og mangler nogen at snakke med dette om samt at kunne blive inspireret i forhold til uddannelse og fremtidigt arbejdsliv.

Med dette mentorkorps ønsker vi at tilbyde piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund en personlig én-til-én støtte i hverdagen, der aktivt kan inspirere den enkelte unge pige/dreng i sin hverdag med fritidsaktiviteter, lektier, uddannelse og arbejde.

De unge piger vil blive tilknyttet en kvindelig mentor, og de unge drenge vil blive tilknyttet en mandlig mentor, da mentorerne også fungerer som rollemodeller.

Som frivillig skal du have tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer. Du skal ydermere have lyst til at binde dig til projektet i min. 6 måneder.