Mentorordning for kvinder i Indvandrer Kvindecentret

Mentorordning for kvinder i Indvandrer Kvindecentret

Et gennemgående træk ved de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er, at de oplever udfordringer i relation til at opbygge et netværk i Danmark. Vi ser derfor, at mange kvinder ønsker at skabe kontakt til andre, men har svært ved, hvordan de skal gribe dette an, når de i begrænset eller intet omfang er en del af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derudover oplever kvinderne udfordringer i retning af hverdagsgøremål såsom lektielæsning, brug af netbank, email, udarbejdelse af jobansøgninger, men også i forhold til at forstå måden, hvordan det danske samfund er opbygget.

Med dette mentorkorps ønsker vi derfor at tilbyde kvinderne en personlig én-til-én støtte, der kan være en vejviser i og brobygger til det danske samfund, tilbyde lektiehjælp og jobsparring samt personlige snakke og sociale oplevelser.

Som frivillig skal du have tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer. Du skal ydermere have lyst til at binde dig til projektet i min. 6 måneder.