Hver mandag driver vi en lektie- og netværkscafe, hvor ansatte, frivillige, kvinder og børn spiser aftensmad sammen. Det vil være dette måltid, som du i madklubben skal lave i samarbejde med et par andre frivillige og nogle af de kvinder, som deltager i lektiecafeen. Et fællestræk ved mange af de etniske minoritetskvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er, at de er fantastisk dygtige i et køkken. Mange af kvinderne er desuden opvokset i kulturer, hvor madlavning er et socialt foretagende, samt et foretagende der er udgangspunkt for netværksdannelse.

Som frivillig skal du have lyst til, at madlavning bliver udgangspunktet for gode samtaler og diskussioner med kvinderne i køkkenet. Det vil dog ikke være hver gang, at kvinderne deltager i køkkenet, da der vil være tidspunkter, hvor de ikke har tid, da de skal til jobrådgivning, lektiehjælp eller andre tilbud på centret. Du skal derfor også have lyst til at være sammen med de andre frivillige i køkkenet. Du skal ydermere have lyst til at bruge hver anden mandag kl. 15.00-19.00 i lige eller ulige uger i madklubben.