Hver mandag og onsdag eftermiddag/aften driver vi en særdeles velbesøgt lektiecafé for både børn og voksne. 

Som frivillig lektiehjælper skal du kunne hjælpe med lektier enten på folkeskoleniveau, gymnasiumniveau eller på voksenniveau. Og så skal du have tid til at bruge hver anden mandag eller onsdag kl.16-20 i lige eller ulige uger sammen med en masse skønne børn og voksne.

Lektiehjælp for kvinder og børn

Lektiehjælp for kvinder og børn