FAGLIGT STÆRK SOCIALRÅDGIVER MED LEDELSESERFARING SØGES TIL BESKÆFTIGELSESINDSATS

I Send Flere Krydderier arbejder vi for et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Derfor leder vi nu efter en ambitiøs, forventningsafstemmende og resultatskabende kollega, der vil være med til at bringe aktivitetsparate fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.


OM STILLINGEN

Din primære arbejdsopgave bliver at lede, udvikle og dokumentere vores beskæftigelsesindsats i vores socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier.

Det sker i tæt koordination med de af dine kolleger, der ud fra hver af deres faglige baggrunde, er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at aktivitetsparate kvinder med ikke-vestlig baggrund får eller genvinder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Du vil være ansvarlig rådgiver for de kvinder, der deltager i indsatsen, og du skal via rådgivning, vejledning og motivation tilrettelægge individuelle og håndholdte arbejdsmarkedsrettede forløb for hver enkelt kvinde, der visiteres til indsatsen. Du skal desuden udarbejde progressionsrapporter, som indeholder dine faglige vurderinger og udviklingsforslag. Indsatsens juridiske grundlag er Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.


OM DIG

• Du er en erfaren socialrådgiver eller socialformidler med ledelses- og projektledererfaring
• Du har praktisk erfaring med beskæftigelsesindsats overfor aktivitetsparate ledige
• Du har bred viden om reformer og lovgivning på beskæftigelsesområdet
• Du har erfaring med motivationsarbejde med fokus på udvikling af ressourcer
• Du er robust, tydelig og anerkendende i forhold til borgere, samarbejdspartnere og kolleger
• Du har arbejdet med beskæftigelsesområdets IT-Systemer, fx VITAS og Udbudsportalen
• Du har en stålsat tro på, at du kan ”flytte” ledige fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse


DU FÅR

• en unik mulighed for at gøre en grundlæggende forskel for kvinder langt fra arbejdsmarkedet
• masser af muligheder for at sætte din faglighed i spil og udvikle vores beskæftigelsesindsats
• faglig intern sparring og ekstern individuel supervision sammen med det resterende rådgiverteam
• en fagligt stærk, mangfoldig, udviklende arbejdsplads med masser af gode kolleger


OM OS

I Indvandrer Kvindecentret etablerer vi netværk og fællesskaber for etniske minoritetskvinder og deres familier. Vi bygger kompetencer og handlekraft. Og vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination, og med at fremme forståelse på tværs af oprindelse, kultur og sprog.

Læs mere på www.i-kc.dk


TILTRÆDELSE, ARBEJDSTID OG ARBEJDSSTED

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er en projektansættelse for 3 år. Dog med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Dit arbejdssted er på Indvandrer kvindecentrets og Send Flere Krydderiers lokationer på Nørrebro.


ANSØGNING, FRIST & SAMTALER

Ansøgningen inkl. CV sendes til mm@i-kc.dk. Mrk. Socialrådgiver senest d. 4. januar 2021 kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 1 og 2.


YDERLIGERE INFORMATION

kan du få ved at kontakte direktør Mirka Mozer på tlf. 2047 4458 eller mail mm@i-kc.dk. Du kan også søge mere information på vores hjemmeside


Socialrådgivning