FRA OPKVALIFICERING TIL JOB


Gennem de seneste to år har Send Flere Krydderier, på baggrund af en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses – og Integrationsforvaltning, tilbudt etniske minoritetskvinder langt fra det danske arbejdsmarked mulighed for at deltage i en helhedsorienteret social- og køkkenfaglig opkvalificeringsindsats indeholdende både intern og ekstern virksomhedspraktik, som skal sikre kvinderne en bedre vej mod beskæftigelse.
Fra opkvalificering til job - Send Flere Krydderiers opkvalificering

Fra opkvalificering til job - Send Flere Krydderiers opkvalificering

MÅLGRUPPEN

Etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig baggrund er den gruppe af borgere, der har den laveste erhvervsfrekvens i Danmark. Det er uhensigtsmæssigt ikke bare for den enkelte kvinde, hendes børn og familie, det er også en alvorlig udfordring for vores samfund både økonomisk og generelt i forhold til en positiv integration.

58% af de kvinder, der har deltaget i Send Flere Krydderiers opkvalificering lever alene. 42% er fraskilte, 6% har mistet deres ægtefælle og 2% er enlige. I forhold til forsørgelse, så har kvinderne i gennemsnit være på kontanthjælp i 7,4 år. Dette i et spænd fra 2 år til 22 år.

Knap halvdelen af kvinderne har ingen eller meget begrænset arbejdserfaring hverken fra oprindelsesland eller fra Danmark.

De resterende 50%, som har været i ordinær beskæftigelses i Danmark har haft arbejdsperioder fra nogle få måneder til 25 år. Fælles for disse kvinder er, at de har været beskæftiget inden for rengøring og køkkenarbejde. Mange af kvinderne har fysiske og/eller psykiske helbredsmæssige
problemer. De har f.eks. diabetes, gigt, slidgigt og flere har udiagnosticerede sygdomme og tilbagevendende smerter, så som ondt i nakke, skuldre og ryg. En stor del af kvinderne lider desuden af stress og depression, der bunder i svære sociale problemer i forhold til bolig, familie, økonomi, lav selvtillid, savn og ensomhed samt ydre pres og forventninger fra samfundet.