SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

Den sociale ulighed i sundhed har massive både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Og for Indvandrer Kvindecentrets målgruppe forhindrer især strukturelle barrierer så som sprog viden om eget helbred samt forståelse af de danske sundhedssystem adgang til lige og kvalitetsfuld forebyggelse og behandling. Gennem særligt målrettede sundhedsindsatser som sundhedstjek, motion og kost hjælper vi kvinder med at omsætte gængse sundhedsråd til en hverdag, der ofte byder på mange udfordringer, hvor et ekstra fokus på sundhed til tider kan virke helt uoverskueligt.

BEDRE LIV SKAL BROBYGGES

To gange om ugen tilbyder Indvandrer Kvindecentret sundhedstjek. Sundhedstjekket varetages af centrets sygeplejerske og et korps af sundhedsfaglige frivillige. Et sundhedstjek varer ca. en halv time og fokuserer på at give kvinderne en overordnet helbredsvurdering og kropsforståelse. Udover en række målinger og test, rådgiver vi blandt andet i forhold til livstilsændringer, hjælper med forståelse af journaler og aflæsning af blodprøveresultater via sundhed.dk. Derudover oplever vi ofte kvinder, der i længere perioder har haft svære sygdomssymptomer, men som ikke er blevet udredt. Dem sikrer vi henvisning til speciallæger og til egen praktiserende læge.

I 2016 blev der foretaget 169 sundhedstjek. ”Mange af de kvinder som vi møder til sundhedstjek giver udtryk for at praktiserende læger, og generelt det faglige personale de møder i sundhedsvæsenet, ikke er lydhør i forhold til deres egen forklaring af deres sygdom og symptomer. Kvinderne føler sig ofte magtesløse, når de smerter de oplever, bliver defineret som ”fantomsmerter” fortæller Najma Houlberg, der er ansat som sygeplejerske i Indvandrer Kvindecentret.

”Manglende lydhørhed kan måske skyldes, at lægen ikke har tid nok, og disse kvinder har netop brug for ekstra tid til at forklare sig på grund af sproglige barrierer, kulturforskelle og andre sygdomsopfattelser. At sætte sig ind i kvindernes udfordringer og behov kræver ekstra tid og tålmodighed”.

”I sundhedstjekket brobygger vi gerne til det officielle sundhedsvæsen; til sundhedshuse og praktiserende læger. Vi kan selvfølgelig ikke løse alting alene, og skal vi virkelig hjælpe de her familier, er det helt afgørende, at vi samarbejder på tværs af civilsamfund og myndigheder. Derfor gør vi også det yderste i vores sundhedsteam for at være lydhøre og afkode de ting, som kvinderne ikke har forstået, så vi kan bygge bro mellem kvinderne og sundhedsvæsenet”.

SNYD

Indvandrer Kvindecentrets sundhedstilbud

Selv om alle borgere i Danmark i princippet har ret til samme viden og behandling, opnår ikke alle borgere den samme effekt af dette. Derfor er der behov for, at der i adgangen til viden om sundhed også tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer.

Denne tilgang er grundlæggende for Indvandrer Kvindecentret i dialogen om sundhed med centrets målgruppe, hvor vi gennem aktiviteter og projekter arbejder målrettet med at sikre kvinders trivsel og give dem viden og motivation til at ændre levevis og reducere risikoen for at udvikle livstilsygdomme.

Sunde måltider. To gange om ugen tilbyder Indvandrer Kvindecentret sunde måltider til de kvinder og børn, der benytter sig af centrets mange aktiviteter. Alle måltider bliver i videst muligt omfang tilberedt efter de 10 kostråd. Så kom til frokost mandag og onsdag kl. 12.00-12.30.  

Sundhedsoplæg. Hver mandag bliver der hold oplæg i Indvandrer Kvindecentret fra kl. 13-14.30, og minimum en gang om mdr. handler det om sundhed. Emnerne spænder bredt fra psykisk sårbarhed over prævention og seksuel sundhed til kost og motion.

Motion. Uddannede undervisere tilbyder gymnastik og yoga to gange om ugen i centret henholdsvis onsdag og fredag.

Har du brug for mere information om vores sundhedsindsatser er du velkommen til at ringe til os på 3539 6985

Gratis og anonymt sundhedstjek

To gange om ugen tilbyder Indvandrer Kvindecentret sundhedstjek. Det er dels centrets ansatte sygeplejerske dels et korps af fagprofessionelle frivillige læger og sygeplejersker, der driver sundhedstjekket.

Et sundhedstjek varer ca. en halv time, og indledes med en kort afklarende samtale. Herefter bliver der målt blodtryk, BMI og hofte/talje-ratio samt taget en blodprøve, hvorfra der analyseres hæmoglobin, glucose og kolesteroler.

På baggrund af målingerne tales der om, hvad kvinden kan gøre fremadrettet enten for at fastholde en god sundhedstilstand eller forbedre den. Ændringer fremadrettet kan være forslag til livstilsændringer i forhold til kost og motion, og det kan også være opfordringer til at opsøge egen læge.

Der er både fokus på forebyggelse,  fysisk/mental sundhed samt brobygning til det etablerede sundhedssystem.

Der er sundhedstjek hver onsdag fra 13-15 og torsdag fra 17-19 i Indvandrer Kvindecentret, Blågårdsgade 4, 1. tv. København N

Indvandrer Kvindecentrets sundhedstjek er primært for kvinder med anden etnisk baggrund.  Det er gratis og anonymt. Du skal bare huske at bestille tid.  Det gør du på telefon 3539 6985