DET GØR VI

Indvandrer Kvindecentrets målgrupper er etniske minoritetskvinder.  Størstedelen af de kvinder, der henvender sig har somalisk baggrund, pakistansk, iransk eller mellemøstlig baggrund. I 2016 blev der registreret besøg af 47 forskellige nationaliteter i Indvandrer Kvindecentret. Gennem de seneste år er besøgstallet steget med ca 1.000 besøg om året. Således var der 13.856 registrerede besøg i 2016.
Indvandrer Kvindecentret i tal 2016

 

Rammerne for Indvandrer Kvindecentrets arbejde er vores 4 strategiske fokusområder, læs mere her.

.

Personlig rådgivning

Som rådsøgende i Indvandrer Kvindecentret tilbydes du gratis rådgivning ved socialrådgivere eller jurister

Indvandrer Kvindecentret tilbyder både socialfaglig og juridisk rådgivning og vejledning, og det overordnede formål med rådgivningen er altid at yde hjælp til selvhjælp. 

Læs mere om Rådgivning

Netværk og læring

Indvandrer Kvindecentret fungerer som et netværk, hvor kvinder mødes, lærer og udveksler viden og erfaringer.  Her er der bl.a. lektiecafeer, jobrådgivning og computerhjælp.

Læs mere om Netværk

Socialøkonomi

Send Flere Krydderier er Indvandrer kvindecentrets socialøkonomiske catering og spiseri. Virksomhedens mål er at vokse og skabe nye arbejdspladser for etniske minoritetskvinder.

Læs mere om Send flere Krydderier

Ulighed i sundhed

Den sociale ulighed i sundhed er stor. Gennem sundhedstjek, motion og kost understøtter  Indvandrer Kvindecentret kvinder og deres familier i bedre trivsel og en sundere hverdag.

Læs mere om ulighed i sundhed