Voksenlektiehjælp i dagstimerne for kvinder

Voksenlektiehjælp i dagstimerne for kvinder

Indvandrer Kvindecentret tilbyder lektiehjælp hver mandag og onsdag aften, men der er flere af kvinderne, som ikke har mulighed for at komme om aftenen, da de skal passe deres børn. Derudover er efterspørgslen på lektiehjælp så stor, at den ikke kan honoreres mandag og onsdag aften. Derfor har vi opstartet et torsdags-lektiehjælper-team på 4 frivillige, som kan tilbyde lektiehjælp hver anden torsdag kl. 13-16.

De lektier, som kvinderne oftest kommer med, er lektier til deres danskkurser. Vi ser også kvinder, som har brug for hjælp til lektier inden for fx SOSU-uddannelsen, pædagoguddannelsen ol. Som lektiehjælper har du fx til opgave at hjælpe med at formidle opgavens formål, forklare basale grammatikregler samt rette og give feedback på opgaver, som kvinderne har lavet.