Sundhedstjek i Indvandrer Kvindecentret

Sundhedstjek i Indvandrer Kvindecentret

Mange af de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, har en svækket fysisk og psykisk helbred. Derfor tilbyder vi hver onsdag og torsdag sundhedstjek og sundhedsfaglig vejledning til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som kan have en række af forskellige kroniske sygdomme og sociale problemer, som påvirker deres grundlæggende helbredstilstand. Hver onsdag er det Indvandrer Kvindecentrets ansatte sygeplejerske, som varetager sundhedstjekket, mens sundhedstjekket om torsdagen udføres af frivillige autoriserede sygeplejersker eller andre med relevant sundhedsfaglig baggrund.

Som frivillig skal du være uddannet sygeplejerske eller have en anden relevant sundhedsfaglig baggrund. Du skal have lyst til at måle blodtryk og blodsukker m.v., optage sygejournal og bygge bro til kvindens egen læge, hospital osv. Du skal ydermere have lyst til at bruge hver anden torsdag kl. 17-19 i lige eller ulige uger i sundhedstjekket.