Socialrådgiver i Indvandrer Kvindecentret

Socialrådgiver i Indvandrer Kvindecentret

Hver torsdag tilbyder vi socialrådgivning til kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund (dog hovedsageligt kvinder). En stor del af de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, oplever udfordringer ift. dagligdagens forskellige gøremål. Derfor tilbyder vi socialrådgivning, så kvinderne kan få den fornødne rådgivning, som de har brug for, for at leve et hverdagsliv i Danmark. Vi vejleder i alt fra korrekt forståelse af breve fra offentlige myndigheder til økonomisk rådgivning, vejledning ift. uddannelse og arbejde, men også mere krævende socialfaglig rådgivning om fx udsættelse af boliger, skilmisse og nye regler på kontanthjælpsområdet.

Som frivillig socialrådgiver skal du være færdiguddannet socialrådgiver eller på det sidste år af din uddannelse. Derudover skal du have lyst til at rådgive samt klarlægge regler og retningslinjer, der berører den rådsøgendes situation. Du skal ydermere kunne yde rådgivning hver anden torsdag i lige eller ulige uger kl. 16.30-19.30.