• Computerkursus for kvinder

OM INDVANDRER KVINDECENTRET

Indvandrer Kvindecentret er et netværks- og kompetencecenter for etniske minoritetskvinder og deres familier.  Vi tilbyder en lang række aktiviteter, der dels har til formål at styrke netværk og opbygge fællesskaber dels udvikle realkompetencer ud fra de livssituationer kvinder og børn befinder sig i.

I 2017 havde vi godt 14.000 besøg. Vi har registreret 63 forskellige nationaliteter, hvor knap 60 % oprindeligt er fra Somalia. Den næststørste gruppe kommer fra Pakistan med efterfulgt af kvinder og børn fra Marokko og Irak.

At besøgstallet er stigende og har været det støt gennem de seneste år skyldes ikke mindst, at Indvandrer Kvindecentret er for hele familien, og at vi tilbyder rammer, åbningstider og tilbud, der er tilpasset familiernes hverdage og behov.

Indvandrer Kvindecentrets metodiske afsæt er empowerment, hvilket vi arbejder med ud fra vores fire strategiske fokusområder: kompetence- og kapacitetsopbygning, rådgivning og socialfaglig support, social ulighed i sundhed og arbejdsidentitet og beskæftigelse.

”Indvandrer Kvindecentret er et dejligt sted, hvor man kan møde andre mennesker med forskellige nationaliteter og lære om mennesker fra andre kulturer, i stedet for at sidde derhjemme og kede sig. Vi savner vores familier i vores hjemlande, men på Indvandrer Kvindecentret har vi fået en ny familie, og så bliver savnet til vores egen familie lidt mindre.” Elvina Patrick, Pakistan

Statistik over besøg i Indvandrer Kvindecentret 2016

Statistik over besøg i Indvandrer Kvindecentret 2016

.

Bestyrelsen

Britt Wendelboe, formand
Programchef Trivsel og Sociale Investeringer at TrygFonden

Henrik Olsen
Fødevarebanken

Katrine Egelund Christensen
Næstformand, teamleder Incitata

Niels Jensen
Direktør FreeSense

Mogens Hemmingsen
Kursusleder Liselund

Susanne Uggerly
Koordinerende sundhedsplejerske

Jørgen Segall
Tidl. Socialchef Københavns Kommune

Natasha Al-Hariri
Community organizer,Medborgerne

Kristina Boldt
Door-to-door Manager, Læger uden Grænser

Hele familien laver lektier i Indvandrer Kvindecentret

Skolegang og uddannelse er vigtig og for mange af vores brugere en helt afgørende del af vejen til selvforsørgelse. Derfor tilbyder vi gratis lektiehjælp til børn og mødre.

Læs historien om Faiso fra Somalia og hendes fire børn her.

På trods af at Faiso er alene med børnene, er hun også i gang med en uddannelse, og både hun og børnene benytter sig af vores tilbud.

Kontakt

Indvandrer Kvindecentret 
Blågårdsgade 4, 1 tv.
2200 Kbh. N
Telefon: 35 39 69 85
info@i-kc.dk