Hver søndag tilbyder vi lektiehjælp og uddannelsessparring til drenge i alderen 13-19. En stor del af drengene oplever udfordringer i forhold til skolegang og fremtidige uddannelsesmuligheder, hvorfor målet med lektiecafeen er at øge drengenes uddannelsesmæssige forudsætninger. Søndagslektiecafeen er således mere end bare en lektiecafé, da drengene udover konkret lektiehjælp tilbydes uddannelsessparring af de mandlige lektiehjælpere, som herved også fungerer som positive rollemodeller.

Som frivillig søndagslektiehjælper skal du være mand og over 20 år. Du skal kunne hjælpe med lektier primært på folkeskoleniveau og i mindre omfang gymnasieniveau. Det forventes ikke, at du som lektiehjælper kan alle fagområder, så drengene fordeles ud i forhold til lektiehjælpernes forskellige kompetencer. Du skal ydermere have tid til at bruge hver anden søndag kl. 13-15 eller 15-17 i lige eller ulige uger i lektiecafeen.