Hver tirsdag holder vi ungecafé, hvor vi tilbyder lektiehjælp og uddannelsessparring til unge i alderen 13-19. En stor del af de unge, der kommer på centret, oplever udfordringer i forhold til skolegang og fremtidige uddannelsesmuligheder, hvorfor målet med lektiecafeen er at øge deres uddannelsesmæssige forudsætninger. Ungecaféen er således mere end bare en lektiecafé, da de unge udover konkret lektiehjælp tilbydes uddannelsessparring af de lektiehjælpere, som herved også fungerer som positive rollemodeller.

Som frivillig lektiehjælper i ungecaféen skal du kunne hjælpe med lektier primært på folkeskoleniveau og i mindre omfang gymnasieniveau. Det forventes ikke, at du som lektiehjælper kan alle fagområder, så de unge fordeles ud i forhold til lektiehjælpernes forskellige kompetencer. 
Du skal desuden have tid til at bruge hver anden tirsdag fra kl. 18-21 i ungecaféen.