Hver mandag og onsdag eftermiddag/aften driver vi en lektiecafé, som er velbesøgt af både kvinder og børn.

Der er stor efterspørgsel på lektiehjælpen blandt etniske minoritetskvinder og deres børn, da en stor del af kvinderne har begrænset uddannelses- og arbejdsmæssig erfaring, hvorfor de har svært ved både egne lektier, men også at kunne give den lektiehjælp til deres børn, som der er behov for.

Som frivillig lektiehjælper skal du være kvinde over 20 år. Du skal kunne hjælpe med lektier primært på folkeskoleniveau og kvindernes lektier på danskkurser. Og så skal du have tid til at bruge hver anden mandag eller onsdag kl. 16-20 i lige eller ulige uger i lektiecaféen.

Lektiehjælp for kvinder og børn

Lektiehjælp for kvinder og børn