Lektie- og computerhjælp i Indvandrer Kvindecentret

Lektie- og computerhjælp i Indvandrer Kvindecentret

Hver mandag og onsdag driver vi en lektie- og netværkscafe for kvinder og børn, hvor vi også tilbyder computerhjælp til kvinderne. Størstedelen af de kvinder, som kommer på Indvandrer Kvindecentret, har en begrænset uddannelsesmæssig baggrund, hvorfor lektielæsning for mange er udfordrende. De lektier, som kvinderne oftest kommer med, er lektier til deres danskkurser. Vi ser også kvinder, som har brug for hjælp til lektielæsning inden for fx SOSU-uddannelsen, pædagoguddannelsen ol.

Et andet gennemgående træk ved de kvinder, der gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er, at de har nogle yderst begrænsede IT-kundskaber. Derfor bliver almindelige daglige gøremål som fx indbetaling af regninger via netbank, brug af SKATs hjemmeside og brug af E-mail til udfordringer, som begrænser kvinderne i deres hverdag.

Som frivillig lektie- og computerhjælper skal du være kvinde over 20 år og have lyst til både at hjælpe med lektier i form af at formidle opgavens formål, forklare basale grammatikregler samt rette og give feedback på opgaver. Derudover skal du have lyst til at hjælpe med presserende gøremål, som kræver brug af computer. Du skal ydermere have tid til at bruge hver anden mandag eller onsdag kl. 16.30-20.00 i lige eller ulige uger som lektie- og computerhjælper.