Juridisk rådgivning i Indvandrer Kvindecentret

Juridisk rådgivning i Indvandrer Kvindecentret

Hver torsdag tilbyder vi juridisk rådgivning til kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund (dog hovedsageligt kvinder). Den juridiske rådgivning er åben for alle uanset køn, nationalitet og etnisk oprindelse. Rådgivningen centrerer sig særligt om områder såsom familieret, udlændingeret samt bolig- og socialret, men også andre områder inden for juraen bliver berørt.

Som frivillig skal du være færdiguddannet jurist eller på den sidste halvdel af kandidatuddannelsen. Derudover skal du have lyst til at klarlægge og formidle lovstof og rettigheder til de kvinder og mænd, som gør brug af den juridiske rådgivning. Du skal ydermere have lyst til at bruge hver anden torsdag kl. 16.30-19.30 i lige eller ulige uger i den juridiske rådgivning.