Jobrådgivning i Indvandrer Kvindecentret

Jobrådgivning i Indvandrer Kvindecentret

Hver mandag og onsdag driver vi en lektie- og netværkscafe for kvinder og børn, hvor vi også tilbyder jobrådgivning til kvinderne. En stor del af de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er ikke på arbejdsmarkedet, og mange kender ikke til procedurerne for at søge job i Danmark.

Som frivillig jobrådgiver skal du være kvinde over 20 år og have lyst til at hjælpe etniske minoritetskvinder med at opkvalificere deres jobsøgningskompetencer og herved være med til at bygge bro til arbejdsmarkedet. Dette indbefatter at søge jobs via jobnet og andre relevante kanaler, skrive ansøgninger og udarbejde CV samt ruste kvinden til at kunne gå til en kommende jobsamtale. Du skal ydermere have tid til at bruge hver anden mandag eller onsdag kl. 16.30-20.00 i lige eller ulige uger i jobrådgivningen.