SEND FLERE KRYDDERIER

Mad nedbryder barrierer og samler mennesker på tværs af kulturer og sprog. Derfor har mad også altid været et centralt omdrejningspunkt i Indvandrer Kvindecentret.

Og derfor var det også helt naturligt at gøre mad til forretningsgrundlaget for centrets socialøkonomiske virksomhed – Send Flere Krydderier.

Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk virksomhed, fordi vi geninvesterer overskuddet, så flere etniske minoritetskvinder får bedre muligheder for at forsørge deres familie selv, og dermed komme væk fra overførselsindkomst.

I Send Flere Krydderier giver vi plads til den enkelte kvinde, og møder hende dér, hvor hun er i forhold til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer.

Samtidig med høj grad af socialfaglighed, så er det i Send Flere Krydderier som i alle andre virksomheder helt essentielt hele tiden at sikre virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Det gøres dagligt gennem professionalisering og opkvalificering af køkkenpersonale og optimering af arbejdsgange.

Hver tirsdag har vi TIRSDAGS-MADKLUB i Send Flere Krydderier.

.

Send Flere Krydderier har sin egen hjemmeside

På send Send Flere Krydderiers hjemmeside kan du læse mere om vores cateringvirksomhed, se menuen og bestille mad.

www.sendflerekrydderier.dk 

Vidste du at...

Send Flere Krydderier er en registreret socialøkonomisk virksomhed

56 % af etniske minoritetskvinder fra ikke vestlige lande i alderen 15-54 står uden for det danske arbejdsmarked. Til sammenligning er tallet for etnisk danske kvinder 19 %. Denne ulighed skyldes blandt andet, at mange etniske minoritetskvinder ikke har den erhvervserfaring eller den uddannelsesmæssige baggrund, det kræver at komme ud på det danske arbejdsmarked. Samtidig ved vi, at det at have et arbejde højner den enkeltes selvværd og styrker opfattelse af egne evner, muligheder og værdier. Derfor er der også et stort behov for at tænke rummelige og fleksible arbejdspladser ind, der også giver udsatte borgere mulighed for at være en del af det danske arbejdsmarkedsfællesskab.

Send Flere Krydderier er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at få flere etniske minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Fra opkvalificering til job

På baggrund af en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses – og Integrationsforvaltning kan vi tilbyde et 26-ugers forløb inden for det køkkenfaglige område. Formålet er en bedre vej mod beskæftigelse for den enkelte. Læs mere om det her.