RÅDGIVNING


 
Som rådsøgende i Indvandrer Kvindecentret tilbydes du gratis rådgivning ved socialrådgivere eller jurister

Det overordnede formål med rådgivningen er at yde hjælp til selvhjælp, og al rådgivning, hvad enten der er tale om social eller juridisk rådgivning, er metodisk baseret på empowerment af de rådsøgende.

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i de ønsker, som den rådsøgende har her og nu. Det er meget forskelligt, hvor lang tid et rådgivningsforløb varer. For nogle rådsøgende er et enkelt besøg nok, mens andre har brug for flere sessioner for at overkomme de udfordringer, de står overfor.

 

Rådgivningens emner spænder bredt og kan for eksempel omhandle:

- Forståelse af breve fra offentlige myndigheder og private organisationer
- Økonomisk rådgivning
- Spørgsmål om familiesammenføring / opholdstilladelse / dansk statsborgerskab
- Vejledning og rådgivning ved separation / skilsmisse
- Forældremyndigheds- og samværsproblemstillinger
- Ansøgninger og klager af forskellige art

Hvis vi ikke kan hjælpe dig med dit spørgsmål, henviser vi til den rette instans.

Rådgivning om dagen sker med eller uden tidsbestilling. Om aftenen er tidsbestilling nødvendig.
For socialrådgivning er der åbent hver dag fra kl. 10.00-16.00 (overvejende for kvinder), tillige hver torsdag aften 16.30-19.30 (for både kvinder og mænd).

For juridisk rådgivning er der åbent hver torsdag aften 16.30-19.30 (for både kvinder og mænd).

.

Meget mere end rådgivning

En enlig mor til tre børn henvender sig til Indvandrer Kvindecentrets juridiske rådgivning, fordi hun har nogle spørgsmål vedr. skat. Kvinden er studerende. Under samtalen med den juridiske rådgiver viser det sig, at kvindens problemer er mere omfattende end som så, og hun bliver derfor henvist til centrets socialrådgivning. 

Læs hele casen her

Sagskompleksitet

I Indvandrer Kvindecentret opdeler vi alle sager i sagskompleksitet, og som tabellen nedenfor viser, så vedrører knap 60% af rådgivningerne Type 3, hvilket betyder, at sagerne strækker sig over 2-3 lovområder.

Sagskompleksitet for socialrådgiverne i Indvandrer Kvindecentret