Foto / Illustration: Mette Dreyer

Særlig indsats og støtte: Civilsamfundets rolle i arbejdet med udsatte ledige skal styrkes 

Københavns allermest udsatte ledige har brug for en helt særlig indsats og støtte. De skal ud af kontanthjælpssystemet, ind på arbejdsmarkedet eller afklares til fleksjob eller førtidspension. At komme ud af et liv på kontanthjælp er til åbenlys gavn for den enkelte, men også til gavn for samfundsøkonomien. 

Igennem årtier har vi tre københavnske civilsamfundsorganisationer – SydhavnsCompagniet, Indvandrer Kvindecentret og Settlementet Vesterbro – udviklet beskæftigelsesrettede indsatser målrettet netop de allermest udsatte. I kraft af vores mange forskellige og diverse indsatser udfører vi opgaven på en måde, som ingen andre aktører i kommunen kan eller skal. Det betyder, at vi i et stærkt og professionelt samarbejde med Københavns Kommune og eksterne virksomheder leverer beskæftigelsesindsatser, der opkvalificerer, afklarer og støtter den udsatte ledige.  

Den indsats brænder vi for at være en del af. Men opgaven er kompleks, og ligeså er de fagligheder, der skal til for at løfte opgaven. Vi har brug for en vis volumen for at kunne levere på samtlige parametre og holde et konstant fokus på læring og udvikling. Derfor ønsker vi at styrke samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationerne og Københavns Kommune og håber, at det kommende kommunalvalg kan være anledningen til en fremadrettet visionær dialog med politikerne om civilsamfundets særlige rolle i arbejdet med de udsatte ledige.  

Civilsamfundet har åbent efter kl. 16 

Vi er frivillige organisationer, der i hvert vores lokalområde arbejder formålsdrevet og non-profit for at skabe social inklusion og udvikling. Københavnerne kan for eksempel møde os på Nørrebro i spiserierne Send Flere Krydderier, i Sydhavnen i SydhavnsCompagniets MedborgerCenter Sydhavn, OplevelsesCafeen Det Gamle Posthus og Huset 2450, og på Vesterbro i Settlementets butikker i den Sociale Handelsgade i Saxogade.  

Vi arbejder tværfagligt med sundhed, mangfoldighed, fællesskaber, frivillighed, rådgivning, klubber og undervisning sideløbende med de særligt tilrettelagte mentor-, opkvalificerings- og beskæftigelsesforløb for kommunens allermest udsatte ledige. Og vi lægger vægt på samarbejder med andre virksomheder om praktikpladser og ansættelser. 

Ledighed er nemlig langt fra deres eneste udfordring, hvorfor mange i målgruppen har svært ved at profitere af gængse beskæftigelsesindsatser. Vi oplever imidlertid, at de allerfleste har et stort ønske om at være en del af et arbejdsfællesskab, bidrage med det de kan, og opleve glæden ved at tjene egne penge.  

Som civilsamfundsaktører har vi bedre muligheder for også at hjælpe målgruppen på flere områder. Vi sikrer et særligt støttende miljø for de mennesker, der kommer hos os. Vi hjælper til, at de kan udvide deres netværk, vi støtter dem i at håndtere eller få behandlet fysiske eller psykiske lidelser og hjælper til bedre livsmestring og til at genfinde meningen. Desuden er vi her både før og efter kl 16. Og vi er her måneder og år efter, de formelle beskæftigelsesforløb er afsluttede. Når udsatte ledige én gang har været i forløb i civilsamfundet, er de sikret en plads i et fællesskab. Et netværk, der hjælper den enkelte til at blive på arbejdsmarkedet, og et netværk, der er der, når livet er svært og uoverskueligt.  

Lad os sætte barren højere 

Civilsamfundets beskæftigelsesindsatser har udviklet sig fra at være af uformel karakter til et formelt samarbejde på lokalt plan. Igennem årtier har vi arbejdet med udsatte og beskæftigelse, og siden 2013 har vi arbejdet under en politisk besluttet rammeaftale med Københavns Kommune. En ramme, der i dag går under betegnelsen Den Lokalt Forankrede Beskæftigelsesindsats. Vi har således spillet en aktiv rolle i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats – og i den metodiske udvikling af den – i årtier.  

Vores nuværende rammeaftale er i økonomiske termer og sammenlignet med andre aktører imidlertid af beskeden størrelse og er tilmed blevet udhulet undervejs. Men potentialet og visionerne er og bør være langt større, og vi bør fokusere på det særlige, som civilsamfundet kan. 

Vi opfordrer derfor politikerne i Københavns Kommune og nye kandidater til, at vi sammen går ned ad en langt mere visionær vej med stabile rammer for civilsamfundets beskæftigelsesindsatser. Vi opfordrer til dialog om, hvordan vi kan styrke samarbejdet. Til gavn for København. Og til gavn for de udsatte ledige.