Børneaktiviteter i Indvandrer Kvindecentret

Børneaktiviteter i Indvandrer Kvindecentret

Hver mandag og onsdag afholder vi lektie- og netværkscafe, hvor kvinder og børn kan komme og få lektiehjælp og spise aftensmad sammen. Efter aftensmad laver vi hyggelige børneaktiviteter for børn i alderen 3-13, som koordineres af vores børneaktivitetsteam.

Børneaktivitetsteamet står for at planlægge, koordinere og udføre børneaktiviteterne, således at der bliver skabt nogle hyggelige og positive rammer for socialt samvær for børnene. Dette kan f.eks. være at spille spil, ”lege skole”, lave udeleg i gården, tegne, ansigtsmaling, t-shirt-tryk osv.

Som frivillig i børneaktivitetsteamet skal du kunne bruge hver mandag eller onsdag kl. 18.30-20.00 sammen med børnene i lektiecafeen.