To nye stærke bestyrelsesmedlemmer

To nye stærke bestyrelsesmedlemmer

Indvandrer Kvindecentret har fået to ny ansigter i bestyrelsen. To stærke kvinder, der sammen med resten af bestyrelsen skal være med til at løfte Indvandrer Kvindecentrets fortsatte udvikling og strategiske afsæt. Indvandrer Kvindecentrets bestyrelse, der består af 7 medlemmer og to suppleanter, er øverste myndighed, og medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede…